به گزارشتاس، «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در مصاحبه ای اظهار داشت که قدرت های هسته ای نباید تعهدات خود را در مورد پیمان منع گسترش هسته ای (NPT) فراموش کنند و در روند حرکت به سوی یک جهان بدون سلاح حرکت کنند.

گورباچف گفت: ما نباید فراموش کنیم که حرکت به سمت یک جهان بدون سلاح هسته ای مهمترین وظیفه قدرت های هسته ای است که در پیمان منع گسترش هسته ای نیز آن ها تعهد داده اند.

وی افزود: پیمان سلاح های هسته ای میان رده (پیمان INF)، پیمان جدید کاهش سلاح های استراتژیک (پیمان START) و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) همه بخش هایی از یک نقشه راه هستند که اگر یکی از عناصر آن تخریب شود، می تواند باعث فروپاشی همه دیگر از اعضا شود. من هنوز امیدوارم که رهبران کشورهای ما به اندازه کافی خردمندانه عمل کنند و از استفاده از این سلاح ها جلوگیری کنند.