محمد بیرانوندی در گفت‌وگویی درباره تفکیک ورزش و جوانان اظهار کرد: در راستای تفکیک و احیای سازمان  ورزش و جوانان یکی دو بار در مجلس تذکر ویژه دادم اما در هر دو حال هنوز جوابی دریافت نکردم.

وی اضافه کرد: حتی در نطق پیش از دستور خطاب به آقای دکتر روحانی رئیس جمهور گفتم جوانان توقع دارند وعده‌های‌تان را محقق کنید.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نه ورزش به تمام و کمال خوب مدیریت می‌شود و نه جوانان، متاسفانه در این وضعیت هم سهم جوانان به طور جدی نادیده گرفته شده است.

بیرانوندی تصریح کرد: بیشتر بر این باوریم ورزش و جوانان دستگاهی ورزشی است و سهمی برای جوانان درنظر نگرفته است.

وی تاکید کرد: شاید جوانانی باشند که ورزشکار نباشند اما دغدغه‌های خاص خود را داشته و متأسفانه به آنها رسیدگی نمی‌شود.

 نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید  ویژه به جوانانی که روزی حماسه‌ساز بودند و او را حمایت کردند پاسخ مثبت و درخور شایستگی دهد.