در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز تصمیم بر این شد که در سال جاری این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد.

براساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته تا دهم دی ماه سال جاری از مجموع ۴۱ هزار و ۷۳۵ درخواست واصله از واحدهای تولیدی، ۱۹ هزار و ۵۷۰ بنگاه به بانک‌های عامل معرفی شده و تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۰ هزار بنگاه موفق به دریافت ۸۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند.

براساس محاسبات صورت گرفته از تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در طرح رونق تولید چیزی حدود ۴۳ درصد از کل رقم مذکور به واحدهای تولیدی پرداخت شده و در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان سال جاری فرصت باقی‌ است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک‌های عامل مکلف هستند حدود ۵۷ درصد از تعهد باقی‌مانده از طرح رونق تولید را اجرایی کنند.

هرچند در ابتدای سال جاری علاوه بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، اما طبق تکلیف، این وزارتخانه باید دو طرح دیگر که شامل پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی و نیز  اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد را پیگیری می کرد که تا کنون هیچ آماری در خصوص این دو طرح اعلام نشده است.