"میشل وولف" کتاب جدیدی تحت عنوان Fire and Fury آتش و خشم به پرده برداری از رازهای زندگی خصوصی دونالد ترامپ و همسرش ملانیا پرداخت و از زندگی این زوج مشهور در کاخ سفید نوشت.

این نویسنده در بخشی از کتاب خود می نویسد ، ملانیا ترامپ شب انتخابات به جای خوشحالی اشک می ریخت و گریه می کرد چرا که او به هیچ وجه دوست نداشت همسرش رئیس جمهور شود به طوریکه برخی نزدیکان او می گفتند ملانیا در دوران حساس قبل از انتخابات بارها گفته بود که دوست دارد همسرش بازنده این رقابت باشد.

مشاور نزدیک به ملانیا ترامپ بعد از اعلام خبر پیروزی دونالد در انتخابات ریاست جمهوری به او با عکس العمل غیرطبیعی ملانیا متعجب می شود و با گریه های بانوی اول آینده آمریکا متوجه نارضایتی او از این انتخاب می شود.

دیلی میل در ادامه گزارش به یکی از صحبت های ملانیا ترامپ اشاره کرد و گفت که ترامپ پیش از شرکت در انتخابات بارها به ملانیا قول داده بود که هرگز فکر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نکند اما چنین نشد.

"سارا هاکبی" سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گفته ها و موارد دیگری که در بخش های مختلف کتاب جدید "والف" به نام "آتش و خشم" منتشر شده است گفت :تمام این حرفها کذب محض است و هیچ یک واقعیت ندارد و توسط افراد مخالف کاخ سفید منتشر شده است.

بخش جنجالی دیگر این کتاب به رابطه خصوصی ملانیا و دونالد ترامپ می پردازد، قسمتی که نویسنده صراحتا به سردی رابطه آقای رئیس جمهور و بانوی اول اشاره کرد و گفت : اخیرا ملانیا درخواست کرده قفل اتاقش را تعویض کنند به نحوی که کسی کلید آن را نداشته باشد و همین به شک و شبهه ها قوت می بخشد مسئله ای که به خشم و ناراحتی ترامپ افزوده است.