النهرین گزارش داد، یک منبع عراقی اعلام کرد که حیدر العبادی نخست وزیر این کشور، امروز با اعضای شورای کمیساریای انتخابات عراق دیدار خواهد کرد.

این منبع بیان کرد: نخست وزیر با اعضای شورای کمیساریای انتخابات عراق موضوع پول اختصاص یافته برای انتخابات آینده را بررسی می کند.

این در حالی است که «معن عبد حنتوش» رئیس شورای کمیساریای انتخابات عراق روز گذشته اعلام کرده بود که کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن در ماه مه آینده به ۲۹۶ میلیارد دینار نیاز دارد.

وی که در جلسه پارلمان عراق حضور پیدا کرده بود افزود: کمیساریای انتخابات عراق جدول زمانی برای فرایند انتخابات تعیین خواهد کرد. کمیساریای انتخابات، نشست هایی با شرکت ها برای دستگاه ها و تجهیزات مراکز رای گیری برگزار کرده است. ما به ۲۹۶ میلیارد دینار نیاز داریم که امیدواریم این پول در ماه جاری داده شود.