علیرضا آقاجری در خصوص تجمعات غیر قانونی چند روز گذشته اظهار داشت: در جریان این تجمعات غیر قانونی در پردیس تنها یک تجمع داشتیم، که با حضور به موقع نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی، این توطئه مدیریت شد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی قطعا با تمام کسانی که سعی کنند، با اقدامات غیر قانونی نظم عمومی را بر هم بزنند، برخورد خواهد کرد و این برخورد در چارچوب قانون است، قطعا در برخورد با اخلال گران لحظه ای تردید نمی کنیم و اجازه نمی دهیم، عده ای نظم و امنیت عمومی را به خطر بیاندازند.

ادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از دستگیری ۲۵ نفر در خصوص اغتشاش در این شهرستان خبر داد و گفت: محرکان اصلی نیز شناسایی شده و دستوراتی برای دستگیری آن ها صادر شده است.