فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق در دیدار با عمار حکیم، رئیس جریان ملی "حکمت" از همه گروه‌ها برای مشارکت در ایجاد تفاهمی سازنده میان گروه‌های ملی که به تقویت روند دموکراسی در این کشور کمک کند، دعوت کرد.

عمار حکیم نیز از تلاش‌هایی که برای گفتگو و همکاری میان بغداد و اربیل بر اساس اصولی تثبیت شده و با هدف تقویت وحدت مردم عراق انجام می‌شوند، حمایت کرد.

رئیس جریان ملی "حکمت" در عراق بر اهمیت گفتگو میان بغداد و اربیل و لزوم پایبندی به قانون اساسی و قوانین مربوط به حل اختلافات میان دو طرف تاکید کرد و گفت: در صورتی که عزمی برای حل بحران‌ها و فرهنگ عقب‌نشینی از امتیازات وجود داشته باشد، حل این بحران‌ها ممکن است.

حکیم در ادامه گفت: حفاظت از پیروزی مسئولیت همه است زیرا این پیروزی با خون جوانان به دست آمد.