چند روز پیش علی پروین پیشکسوت تیم پرسپولیس به دلیل سرگیجه های شدید خود به بیمارستان مراجعه کرد و به دستور پزشک در بیمارستان کسری بستری شد.

این پیشکسوت امروز و پس از 2 روز که تحت درمان بود، از بیمارستان مرخص شد. پیشکسوتانی همچون پنجعلی، کارگر،جعفرکاشانی،و... به ملاقات پروین رفتند و وزیر صنعت هم از او عیادت کرد.

با ترخیص پروین از بیمارستان خیال هواداران پرسپولیس راحت و نگرانی آن ها برطرف شد.