خبرگزاری فرانسه گزارش داد، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در سخنانی تاکید کرد: اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا همچنان زنده و قوی خواهد ماند.

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری بر این باورند که همه پرسی در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، آغازی بر پایان ایده اتحادیه اروپا است.

موگرینی در جریان سفر دو روزه به کوبا تصریح کرد: من کاملا درباره این واقعیت مثبت فکر می کنم که اتحادیه اروپا نه تنها پس از خروج بریتانیا زنده خواهد ماند بلکه عمیق تر و محکم تر خواهد شد.

وی اظهار داشت: جهان نیاز دارد تا اتحادیه اروپا همچنان قوی باشد، بنابراین، این چیزی است که ما برای دستیابی به آن تلاش خواهیم کرد.

بریتانیایی ها در همه پرسی ۲۰۱۶ میلادی با ۵۲ درصد رای مثبت در برابر ۴۸ درصد رای منفی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. بریتانیا باید تا مارس ۲۰۱۹ میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.

مذاکرات سخت و طاقت فرسای لندن و بروکسل برای دستیابی به توافق نهایی برگزیت، وارد مراحل حساسی شده است.