«کریستیا فریلند» در بیانیه‌ای بامداد شنبه برای بار دوم به آشوب‌های اخیر در ایران واکنش نشان داده و درباره آنها ابراز نگرانی کرده است. 

در این بیانیه آمده است: «کانادا عمیقاً از بازداشت‌ها و کشته شدن تظاهرات‌کنندگان در ایران نگران است. مردم ایران از حق برگزاری اجتماعات به صورت آزادانه و ابراز نظراتشان بدون مواجهه با خشونت یا حبس برخوردار هستند.»

وزیر خارجه کانادا اضافه می‌کند: «همان‌طور که هفته گذشته گفتیم کانادا از مشاهده اینکه مردم ایران شجاعانه در حال استفاده از حق اساسی‌شان برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند دلگرم می‌شود.»

«فریلند» در بخش دیگر این بیانیه ایران را به نقض حقوق بشر و اصول دموکراسی متهم کرده است. او تأکید کرده است: «کماکان درباره سلامت تظاهرات‌کنندگان نگران هستیم و تظاهرات‌ها را به دقت زیر نظر داریم.»