این میزان با  ۱۵۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۵ هزار تن رسید که در طول سال‌های گذشته بی سابقه بوده است . 

از سوی دیگر طی ۹ ماه گذشته پتروشیمی تبریز ۱۶۲ هزار تن از محصولات خود را به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است که در مقایسه با سال قبل ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 کشورهای اروپائی ، آفریقائی و آسیائی عمده مشتریان خارجی محصولات پتروشیمی تبریز را تشکیل می‌دهد.