الیوم السابع گزارش داد، سخنگوی شورای عالی قضایی تونس تاکید کرد، مصونیت قضایی ناجم غرسلی، وزیر کشور سابق، پس از چند ماه بازجویی از وی به اتهام مشارکت در توطئه‌ای علیه امنیت ملی کشور لغو شد.

عماد خصخوصی، سخنگوی شورای عالی قضایی تونس به رسانه‌های داخلی گفت، شورای قضایی در پایان جلسه‌ای عادی درباره غرسلی تصمیم گرفت، مصونیت قضایی وی را لغو کند.

وی درباره دلیل این تصمیم شورا توضیحی نداد اما این تصمیم چند هفته پس از آن صورت گرفت که دادگاه نظامی خواهان لغو مصونیت غرسلی شد.

غرسلی، قاضی سابق در سال ۲۰۱۵ پست وزارت کشور را بر عهده داشت و سپس تا اکتبر ۲۰۱۷ سفیر تونس در مراکش بود.

وی در ماه نوامبر به همراه شفیق جرایه، از بازرگانان که در ماه مه بازداشت شد، به عنوان شاهد قضیه توطئه علیه امنیت کشور چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

جرایه علاوه بر اتهام مذکور به فساد نیز متهم است و از آن تاریخ تاکنون به همراه تعدادی از بازرگانان و مقامات امنیتی در حبس خانگی قرار دارد.