وی همراه با یک هیات نظامی با بالگرد MI-۱۷ در حال سفر بود که دچار سانحه شد.

۲۴ نفر در این سفر در بالگرد حضور داشتند که هیچکدام آسیب جدی ندیدند اما چهار نفر نیاز به خدمات پزشکی پیدا کردند.

رییس ستاد ارتش کویت روز سه شنبه برای دیدار و گفت و گو با همتای بنگلادشی خود وارد این کشور شد.