عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با ایسنا ، در خصوص اعتراضات اخیر مردم به مشکلات اقتصادی اظهار کرد: اعتراضات ممکن است مربوط به بیکاری جوانان باشد و صنایع باید فعالیت های بیشتری را در رابطه با اشتغال انجام دهند.

 

وی افزود: گرفتاری های صنعتی، مسایل اقتصادی، بدهی ها و مالیات همواره گریبانگیر صنعتگران کشور بوده است، اما به عنوان نمایندگان صنعت کشور برنامه ها و پیشنهادهایی را به دولت ارایه داده ایم تا واحدهای صنعتی فعال تر و از حالت رکود خارج شوند.

 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه پیگیری های لازم برای اجرای پیشنهادات از قبل انجام شده و ارتباطی با اعتراضات ندارد، اضافه کرد: دولت و مجلس نیز برای حل مشکلات اقتصادی و فعال تر شدن صنایع همراهی کرده اند و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

 

وی با بیان اینکه به عنوان نمایندگان صنعت کشور، خود را در موضوع اشتغال مدیون مردم می دانیم، خاطرنشان کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی فعال شوند و تولید رونق گیرد و ظرفیت تولید افزایش یابد، به طور قطع اتفاقات خوبی برای اقتصاد خواهد افتاد.

 

وی با بیان اینکه نقش اشتغال در اقتصاد کشور بسیار موثر است، گفت: با ایجاد رونق اقتصادی در کشور افرادی که اشتغال خود را از دست داده اند، امکان بازگشت دوباره به شغل هایشان را خواهند داشت.