وفا گزارش داد، نبیل شعث، مشاور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در امور خارجی تصریح کرد که تصمیم لغو توافقنامه اسلو تصمیمی راهبردی است و باید شورای مرکزی هم که قبلا آن را اتخاذ کرده است، در آن مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به امکان عقب نشینی ساف از توافقنامه اسلو تصریح کرد امیدوار است جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی با مشارکت در نشست شورای مرکزی ساف موافقت کنند.

شعث تاکید کرد که شورای مرکزی نماینده شورای ملی فلسطین است و این دو نهاد در آغاز توافقنامه اسلو را تصویب کرده بودند و از همین رو، شورای مرکزی باید بار دیگر تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده و توافقنامه اسلو را لغو نماید.