قاضی حسن حیدری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تجمع های غیر قانونی روزهای ابتدای هفته جاری در مشهد اشاره و اظهارکرد: متاسفانه در تجمع روزهای اخیر در مشهد عده ای قصد آشوب و اغتشاش داشتند که با هوشیاری ماموران دستگیر شدند. 

وی افزود: درمجموع تاکنون در جریان تجمع های مشهد در شب اول ۵۲ و در دو شب بعد  ۷۴ و ۱۲ نفر که قصد خرابکاری را داشتند دستگیر شدند.

معاون دادستان مشهد تاکید کرد: شرایط مشهد آرام است و مشکلی وجود ندارد. 

حیدری بیان کرد: در تجمع های مشهد هیچ کشته و مجروحی نداشتیم و تنها چند از ماموران جراحت های سطحی برداشتند.