به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک، محسن پورسیدآقایی در نشست شورای مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در طرح جدید ترافیک که از سال آینده اجرا خواهد شد، هیچ تخفیف و تسهیلاتی برای مدیران و کارکنان شهرداری در پرداخت عوارض تردد، وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: مدیران و کارکنان شهرداری در طرح جدید هیچ تفاوتی با سایر شهروندان نخواهند داشت و در صورت استفاده از خودروهای شخصی باید مانند سایر شهروندان عوارض تردد پرداخت کنند.

پورسیدآقایی به مدیران عامل حوزه معاونت حمل و نقل نیز اعلام کرد برای پرداخت عوارض ترددِ خودروهای اداری برای فعالیت‌های کاری، اعتبارات لازم را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کنند.