صالحی امیری کاندید ریاست کمیته ملی المپیک شد. او تجربه سرپرستی وزارت ورزش را هم در کارنامه دارد. مهدی هاشمی نسب ملی پوش سابق فوتبال ایران، در واکنش به کاندیداتوری صالحی امیری می گوید: «من از شنیدن این خبر خوشحال شدم. آقای صالحی امیری مدیری است که در دوره حضور کوتاهش در وزارت ورزش نشان داد چقدر می تواند به اتحاد فدراسیون ها کمک کند. ورزش ما به مدیری مثل ایشان نیاز دارد چراکه با چم و خم کار آشناست. قطعا انتخاب او به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک یک اتفاق مثبت خواهد بود. آقای امیری با ادبیات ورزش هم آشناست و امیدوارم به هدفی که دارند برسند.»