سیدرضا صالحی امیری صبح امروز با حضور در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک و تکمیل فرم ثبت نام، کاندیداتوری خود را جهت حضور در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک اعلام کرد.

زمان ثبت نام کاندیداهای مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از ۲ تا ۱۵ دی ماه تعیین شده و مجمع نیز راس ساعت ۱۴ روز ۲۵ دی ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.