محمدرضا سبزعلیپور ضمن واکنش به اعتراضات اخیر مردم و تشنج آفرینی عده ای خاص طی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور، نسبت به عواقب ناخوشایند آن هشدار داد و گفت: اعتراض مدنی و آرام حق مردم است، اما متأسفانه باید اعتراف کنم که ما هنوز فرهنگ اعتراض را نیاموخته و آنرا بلد نیستیم. زیرا هر تجمع اعتراض‌آمیزی بسرعت از شعارهای اولیه خود دور می شود و به خشونت می گراید.

وی افزود: شاید علت آن هم این باشد که مجوز برای تجمعات به سادگی صادر نمی شود و وزارت کشور همۀ تجمعات و اعتراضات مدنی را نیز غیرقانونی می نامند، این در حالیست که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم، راهپیمایی مردم را مشروط بر اینکه مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه در کشورهائی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و در رأس ساعتی مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی و اعتراض خویش را در موضوع معین و مشخصی اعلام می کنند و سپس هر یک به سرکار خود می روند و این یک امر عادی و طبیعی است،عنوان کرد: به همین خاطر وزارت کشور ما نیز باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوزها سختگیری نکند و مردم هم باید پایبند به قوانین و دستورالعمل های اعتراض مدنی باشند.

 وی اظهار داشت: شعارها و خرابکاریهاى عده ای خاص و جمعى از معترضین اصلاً شبهاتى به اعتراض کنندگان به مشکلات اقتصادی (گرانى، اختلاس، فساد و تبعض) ندارد لکن انحراف در صفوف اعتراض کنندگان کاملاً مشهود است و به همین دلیل متأسفانه شعارها و عملکرد معترضین رنگ و بوى غریب و خطرناکى بخود گرفته است، فلذا مردم عزیزمان علی الخصوص جوانان باید هشیار باشند تا مبادا وارد بازى مبهمى شوند که خروج از آن دیگر در دست آنان نباشدT زیرا با خشونت و بزن و بکش، هیچ سودی عاید کسی نمی شود و اگر کسی آتشی را روشن کند قطعاً تر و خشک را با هم می سوزاند که در این میان حتماً دست خودش را نیز می سوزد.

او اضافه کرد: در این راستا باید عرض کنم که اغتشاش و هرج و مرج، هیجانات زود گذر، تخریب اموال عمومی نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی کند بلکه گرانی و مشکلات اقتصادی را بیشتر نیز می کند.

سبزعلیپور تصریح کرد: نا امنی کشور، سریعاً ارزش ارزهای دیگر را بالا برده و ارزش پول ملی را کاهش می دهد. اجناس و کالاهای اساسی و مصرفی مردم توسط سود جویان و محتکرین به قصد گرانفروشی احتکار می شوند، نا امنی، جرم و جنایت و معضلات اجتماعی روز به روز در جامعه بیشتر می گردد و دهها مورد از همین موارد منفی پی در پی رخ می دهد.