استاندار تهران گفت: تکلیف تخریب‌کنندگان اموال عمومی مشخص است. آنها به بیت‌المال آسیب رسانده‌اند و قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت دیروز تجمعات اعتراضی در تهران گفت:  منتقدان وضعیت کشور در تهران کنار رفته بودند و اغلب تجمع‌کنندگان از کسانی بودند که در پی تخریب اموال عمومی بودند. متاسفانه در برخی موارد در تجمعات تهران این افراد اتوبوسی را نگه داشتند و مسافران آن را پیاده کردند و ماشین‌های مردم را متوقف کردند و حتی جلوی آمبولانس اورژانس را گرفتند.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با کسانی که اموال عمومی را تخریب می‌کنند، اظهار داشت: مردم هم به ما اجازه نمی‌دهند در برابر این افراد اقدامی نکنیم البته اگر افرادی حرفی دارند، حتما به نقدهای آنها گوش می‌دهیم اما وقتی اموال عمومی هدف تخریب قرار می‌گیرند، مشخص است که وظیفه دولت حفاظت از بیت‌المال است.

استاندار تهران با اشاره به اینکه برخی افراد در این روزها آمدند و نگرانی‌های خود را اعلام کردند، تصریح کرد: حرف این مردم و نگرانی‌ آنها توسط مسئولان شنیده شده است اما تخریب اموال عمومی و ایجاد ناآرامی هیچ توجیهی ندارد و تخریب‌کنندگان اموال عمومی باید پاسخگوی اقدامات‌شان باشند.

مقیمی با بیان اینکه امروز هم در سطح شهر تهران برخی معترضان به اموال عمومی بازداشت شده‌اند، خاطرنشان کرد: دستگیری این افرد با مجوز دستگاه قضایی صورت گرفته است. البته قطعا مراقبت خواهد شد تا اتفاقات سال‌های گذشته در مورد بازداشت‌شدگان تکرار نشود.

وی افزود: تکلیف تخریب‌کنندگان اموال عمومی مشخص است. آنها به بیت‌المال آسیب رسانده‌اند و قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.