رویترز گزارش داد، ژونگ شان، وزیر بازرگانی چین، گفت در آخرین شماره چاپ شده نشریه کیوشی حزب کمونیست نوشت: دولت سطح استفاده از سرمایه گذاری خارجی را افزایش خواهد داد.

وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: چین دسترسی به بازار را بسیار تسهیل خواهد کرد، از حقوق قانونی شرکتهای خارجی حمایت خواهد کرد و محیط کسب و کار منصفانه، شفاف و قابل پیش بینی ایجاد خواهد کرد.

گروههای تجاری خارجی در چین هشدار داده‌اند که شرکت‌های خارجی با فضای خصمانه در حال گسترشی در این کشور  مواجه هستند و سیاستها و مقررات پکن به نحو غیرعادلانه ای به نفع رقبای داخلی است.

شرکت ها هم چنین نگران عدم شفافیت نظارتی نظیر حمایت ناکافی از مالکیت معنوی هستند.

وزیر بازرگانی چین گفت وقفه ای در اصلاحات پکن و روند گشایش این کشور وجود نخواهد داشت و وعده داد چین کاملا تا پیش از سال ۲۰۵۰ به یک کشور نیرومند در حوزه کسب و کار و تجارت تبدیل می شود.