اسپیس، گزارش داد  مهندسان رصد خانه جنوب اروپا(ESO) مشغول انجام آزمایش های تونل باد برای تلسکوپ عظیم این سازمان به نام ELT هستند. این تلسکوپ عظیم از ۲۰۲۴ مشغول به کار می رود.

ELT پس از تکمیل از ارتفاع ۸۰ متری کوهستان Cerro Armazones واقع در صحرای آتاکاما در شیلی نصب می شود. آزمایش های تونل باد نیز به دلیل اندازه بزرگ این تلسکوپ انجام می شود و از سوی دیگر محل نصب تلسکوپ نوعی چالش مهندسی به شمار می آید.

طی آزمایش ها یک مدل از ELT در تونل باد در دانشگاه پل تکنیک میلان در ایتالیا آزمایش شد. مدل مذکور حاوی حسگرهای متعدد است تا بار وارد شده به آن را اندازه گیری کند.

تلسکوپ مذکور پس از تکمیل یک آینه ۳۹ متری به کار می گیرد که از ۷۹۸ آینه شش ضلعی کوچکتر ساخته شده تا جهان را کاوش کند.