آناتولی گزارش داد، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر همزمان با پایان ۲۰۱۷ در توئیتر خود با بیان اینکه ۲۰۱۷ سال دشواری برای مردم این کشور و منطقه بود، برای همه دنیا و ملت خود در سال ۲۰۱۸ آرزوی خیر و امنیت کرد.

امیر قطر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: سالی سنگین بر امت و منطقه خود را پشت سر گذاشته و وارد سالی جدید می‌شویم، از خداوند می‌خواهم در این سال برای همه ملت‌ها، قطر و ملتش ثبات، امنیت، شکوه و پیشرفت روزافزون عطا کند.

پیام وی به محض انتشار با تعامل گسترده‌ای روبرو شد و در ۳۰ دقیقه اول، حدود هشت هزار پیام و بازتوئیت در پی داشت.

۲۰۱۷ شاهد بدترین بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تاریخ منطقه بود که به دنبال تحریم دوحه توسط کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین شدت گرفت.