آسوشیتدپرس گزارش داد، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: خداوند به ما سالی ایمن و به دور از خطر عطا کرد اما ما انسان‌ها آن را با اتفاقاتی که مسببش خودمان بودیم، نابود کردیم.

وی ادامه داد: جنگ‌های سال ۲۰۱۷ نشانه‌ای از این غرور نامعقول و مکرر است. اقدامات ما علیه بشریت و علیه خودمان،‌ برابری و حقیقت باعث وخامت اوضاع بشری، اجتماعی و محیط زیستی شده است. ما در پیشگاه خداوند و برادران مسئولیم.

رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین از افرادی که در سکوت برای رفاه و خیر بشری تلاش کردند، قدردانی و به والدین و آموزگارانی اشاره کرد که تلاش می‌کنند تا نسل جوان را مسئولیت پذیر بار بیاورند.