"شی جین پینگ" رئیس جمهور چین تاکید کرد این کشور به تعهدات خود در عرصه بین الملل پایبند خواهد بود.

رئیس جمهور چین در سخنرانی سال نو میلادی گفت: کشورش در سال ۲۰۱۸ به سیاست هایش در زمینه اصلاحات به منظور توسعه و پیشرفت ادامه خواهد داد.

وی همچنین گفت: چین به تعهداتش در عرصه بین الملل از جمله قولی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی داده است، پایبند خواهد بود و همواره در جهت صلح جهانی و حفظ نظم بین المللی تلاش خواهد کرد.