شهرام دبیری یکشنبه در جلسه شورای شهر تبریز ضمن اعتراض به توهین های اخیر پرسپولیسی ها به مردم آذربایجان در بازی مقابل تراکتورسازی تبریز گفت: متأسفانه در روز های اخیر شاهد توهین تماشاگرنماهای پرسپولیس به مردم آذربایجان و هواداران تراکتورسازی بوده ایم که کار این ها هدایت شده، و حاوی شعارهای تفرقه افکنانه قومی بود و توسط لیدرهای پرسپولیس هدایت می شد.

وی با بیان اینکه جا دارد از سعه صدر هواداران تراکتورسازی در قبال این رفتارهای زننده تشکر شود، خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه باشگاه پرسپولیس باید رأساً با لیدرهای خود برخورد کند، فدراسیون فوتبال هم لازم است با شناسایی متخلفان و عاملان این امر، به شدت با مرتکبان این حرکات زشت برخورد کند.

این عضو شورای شهر تبریز در پایان اظهار داشت: بسیاری ازافتخارات سال های گذشته باشگاه پرسپولیس با بازیکنان تبریزی و آذربایجانی حاصل شده است و این توهین ها در درجه اول متوجه ارکان و بزرگان خود این باشگاه است و باید فدراسیون فوتبال با رسیدگی به این موضوع، در راستای تقویت وحدت اقوام و حفظ حرمت ها زمینه ای را فراهم سازد و به این نیاز اصلی و فعلی کشور پاسخ دهد.