پیش از آغاز مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون چوگان، تعداد شش نفر از مجموع هشت کاندیدای ریاست فدراسیون چوگان از حضور در انتخابات انصراف دادند تا رقابت میان دهخدایی و ناظری برگزار شود.

مرتضی حسن پور، فرهاد طلوع کیان، غلامحسین غنی و عبدالعزیز هدایت پیش از آغاز مجمع کناره گیری خود را به دبیر مجمع اعلام کردند و در مجمع حاضر نشدند. میعاد صادقی و سیدرضا میرابوطالبی نیز بدون اعلام کناره گیری در مجمع حاضر نشدند تا این انتخابات تنها با دو کاندیدا شامل حجت الله دهخدایی و سرهنگ اصغر ناظری برگزار شود.

محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، ریاست این مجمع را بر عهده دارد.