مهدی تاج در گفت وگو با ایسنا، درباره حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال تصریح کرد: حق پخش یک مساله جدی برای فدراسیون فوتبال است که در حال حاضر تنها برخی رقابت‌ها از طریق صدا و سیما پخش می‌شود که این امر هیچ دردی از باشگاه‌ها و مجموعه هیأت‌ها دوا نکرده است. در حال رایزنی با صدا و سیما هستیم تا دوربین‌ها بتوانند برای نمایش مسابقات حاضر شوند. صدا و سیما معتقد است که رسانه ملی اعتباری برای پرداخت وجه به فدراسیون فوتبال به منظور پخش مسابقات فوتبال ندارد در حالی که مطابق قانون، فدراسیون فوتبال باید درآمدهایش را از محل پخش مسابقات، کسب کند.

تاج درباره گروه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: این گروه با این که گروه سختی است اما گروه مرگ نیست بلکه گروه زندگی است و ایرانی هرگز از چیزی نخواهد ترسید. تیم ملی در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی است و امید است که بازی‌های محکمی در رقابت‌های جام جهانی انجام دهد.