برخی از خودروهای ۵۰ میلیون تومانی به شرح زیر است:

 

 با 50 میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟+جدول