وزیر ارتباطات در پیام توئیتریش نوشت:

photo_2017-12-30_18-03-39