علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تخصیص نیافتن منابع طرح تحول سلامت، افزود: در سال ۹۶ منابع در نظر گرفته به میزان واقعی به وزارت بهداشت تخصیص پیدا نکرد، همچنین منابع پایدار و اطمینان بخشی وجود نداشت، به همین دلیل کمیسیون تلفیق دربررسی لایحه بودجه ۹۷ نسبت به تامین اعتبار لازم در بخش سلامت نگاه ویژه ای خواهد داشت.

وی محوریت اصلی  بودجه سال ۹۷ بعد از اشتغال را سلامت دانست و افزود: قانونگذار سال گذشته منابع خوبی در حوزه سلامت در نظر گرفت اما بخشی از آن محقق نشد، امیدواریم در بودجه ۹۷ کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و منابع اطمینان بخش، واقع بینانه و قابل تحقق به وزارت بهداشت تخصیص دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: در حوزه سلامت منابع نباید احتمالی باشد وقتی هزینه‌ها قطعی هستند، اما منابع احتمالی، بدون تردید مشکلاتی به وجود می‌آید، امیدوارم در کمیسیون بهداشت و تلفیق به این موضوع توجه ویژه‌ای شود، البته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همیشه حساسیت خاصی نسبت به وزارت بهداشت دارند واقدامات خوبی انجام داده اند.

وی ادامه داد: به هر حال تصمیم گیری قطعی در مورد بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد و هر نماینده‌ای به اعتبار موقعیتش می‌تواند از نظرات خود دفاع کند و پیشنهاد بدهد البته به نظر من فضای عمومی خوبی برای دفاع از حوزه سلامت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه بخش موثر بودجه ۹۷ در حوزه سلامت دیده شده و خوشبختانه جهت گیری‌ها در مجلس شورای اسلامی نسبت به حوزه سلامت مثبت است، عنوان کرد: باید به این نکته توجه داشت که وزارت بهداشت برای خدمت رسانی خوب و موثر به مردم در حوزه سلامت نیاز به منابع قابل تحقق و واقع بینانه دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۷ منابع خوبی از بخش هدفمندی یارانه ها، تبصره ۱۴ و ۱۸ و منابع مشارکتی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است، اما باید منتظر ماند و دید که در نهایت خروجی کمیسیون تلفیق در زمینه بودجه وزارت بهداشت چه خواهد شد.