مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بامداد امروز(۹ دی ماه) تاکنون وقوع ۱۷ زمین‌لرزه را در گوریه شوشتر ثبت کرده‌اند.

از این تعداد، دو زمین‌لرزه با شدت ۴ ریشتر بوده‌اند.

زلزله نخست امروز گوریه با بزرگی ۲.۱ ریشتر در ساعت ۰۶:۵۲:۵۱ در عمق ۸ کیلومتری زمین و در مختصات ۳۱.۷۸ عرض شمالی و ۴۸.۶۰ طول شرقی ثبت شده است.

همچنین یک زمین‌لرزه ۴ ریشتری در ساعت ۰۹:۰۲:۰۸ امروز و در عمق ۹ کیلومتری زمین و در ۳۱.۹۱ عرض شمالی و ۴۸.۷۲ طول شرقی رخ داده است.

این زلزله در ۷ کیلومتری گوریه، ۲۰ کیلومتری شوشتر و ۳۶ کیلومتری الوان در استان خوزستان رخ داده است.

همچنین یک زمین‌لرزه ۴ ریشتری دیگر در ساعت  ۱۱:۰۲:۰۵ امروز گوریه را لرزاند. این زمین‌لرزه نیز در عمق ۱۱ کیلومتری زمین و در مختصات ۳۱.۹۳ عرض شمالی و ۴۸.۷۴ طول شرقی ثبت شده است.

این زلزله در ۹ کیلومتری گوریه، ۱۷ کیلومتری شوشتر و ۳۶ کیلومتری گتوند در استان خوزستان ثبت شده است.

همچنین تازه‌ترین زمین‌لرزه گوریه در ساعت۱۲:۰۷:۵۰ به بزرگی ۲.۵ ریشتر و در مختصات ۳۱.۸۴ عرض شمالی و ۴۸.۶۶ طول شرقی و در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است.

این زمین‌لرزه نیز در ۹ کیلومتری گوریه، ۲۹ کیلومتری شوشتر و ۳۰ کیلومتری الوان در استان خوزستان ثبت شده است.