شامگاه پنج شنبه انفجار گاز شهری در طبقه چهارم ساختمان مسکونی چهار طبقه در شهرری رخ داد، که بر این اساس آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱۴، ۹ و گروه امداد و نجات ۱۷ به همراه خودروی نردبان هیدرولیکی و خودروی حامل تشک نجات در محل حادثه حاضر شدند.

این انفجار در یک واحد ۴۰ متری رخ داده بود و در پی آن شیشه‌های پنجره‌ها و در ورودی واحدهای مسکونی طبقات دوم تا چهارم این ساختمان و نیز تعدادی از منازل اطراف شکست و همچنین سقف ساختمان محل انفجار، دچار ترک‌خوردگی شد.

یک خانم جوان ۲۵ ساله در این حادثه از ناحیه دست، پا و صورت دچار سوختگی شد که با کمک همسایگان از محل حادثه خارج و به طبقات پایین ساختمان منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

این حادثه هیچگونه آتش‌سوزی به دنبال نداشت.