به گزارش اسپوتنیک، در حالی که ایده تشکیل ایالات متحده اروپا از سوی مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان ترویج و تبلیغ شده، نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه یوگاو نشان می دهد که یک سوم آلمانی ها و فرانسوی ها از این ایده حمایت می کنند.

در نشست 7 دسامبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، مارتین شولتز رئیس سابق پارلمان اروپا ایده تبدیل اتحادیه اروپا به ایالات متحده اروپا را تا سال ۲۰۲۵ میلادی مطرح کرده است. در این صورت یک قانون اساسی نیز باید تنظیم شود.

این نظرسنجی حاکی است که ۳۰ درصد آلمانی ها و ۲۸ درصد فرانسوی ها از این ایده حمایت کرده اند، این در حالی است که ۳۳ درصد آلمانی ها و ۲۶ درصد فرانسوی ها نیز مخالفت خود را با این ایده اعلام کردند.

این در شرایطی است که در سایر کشورها از جمله سوئد، فنلاند، دانمارک، نروژ و بریتانیا اکثر مردم با این ایده مخالفت کرده اند و حدود نیمی از جمعیت این کشورها مخالف چنین پیشنهادی بوده اند. در سوئد و فنلاند تنها ۱۳ درصد مردم موافقت خود را با این ایده اعلام کردند و این رقم در نروژ و دانمارک نیز به ۱۲ درصد رسیده است. تنها ۱۰ درصد بریتانیایی ها نیز اعلام کرده اند که از این ایده حمایت خواهند کرد.