مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۰/۰۸را در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد.

بر این اساس،میزان آلاینده های منواکسیدکربن:پاک(۳۹)،ازن: پاک(۱۳)، دی اکسید نیتروژن: سالم(۷۶)، دی اکسید گوگرد: پاک(۱۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون:سالم(۷۱)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: ناسالم برای گروه های حساس(۱۰۵) گزارش شده است.