محمد انشایی مدیر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شمیرانات با اعلام این خبر به ایسنا گفت: این تکیه قدیمی متعلق به دوره معاصر است و در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده، حتی جزو آثار واجد ارزش نیز به ثبت نرسیده است، اما برخی آثار قدیمی در این تکیه وجود داشته که آن‌ها نیز آسیب دیده‌اند.

 

به گفته او، فرش‌های قدیمی این تکیه در آتش سوخته‌اند.

 

مدیر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شمیرانات گفت: در حال حاضر نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی، پلیس و ایستگاه آتش‌نشانی در منطقه حضور دارند و در حال بررسی علت این کار هستند.