حمید شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۴۰۰ دفتر پیشخوان در سطح کشور فعالیت دارند و ۱۲ خدمت به آنها واگذار شده که عمده‌ترین آنها کارت هوشمند ملی و شناسنامه هستند.

وی ادامه داد: کارت هوشمند ملی دارای سه جزو اساسی از جمله احراز هویت، امضای دیجیتال و ارائه خدمات است و این در حالیست که کارت ملی قبلی فقط در بحث احراز هویت و شناسایی کاربرد داشت.

شجاعی یادآور شد: تا کنون در کل کشور بیش از 30 میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده و برنامه امسال هم صادر شدن 20 میلیون کارت است.

مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: ظرفیت این کار را فراهم کرده‌ایم، شرایط مهیاست و با وجود دفاتر پیشخوان مشکلی از این بابت نداریم.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تا پایان سال 97 باید تمام افراد کارت هوشمند ملی اخذ کنند و از سال 98 همه هموطنان این کارت را داشته باشند.

شجاعی در پاسخ به پرسشی که همچنان قرار است عکس‌های کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان و پست گرفته شود؟ گفت: مثل سابق است و عکس‌ها در این دفاتر گرفته می‌شود.