طبق مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای مشهد مدارس مشهد فردا تعطیل است.

براساس این مصوبه، در پی تداوم آلودگی هوا کلیه فعالیت‌های آموزشی و فوق برنامه(کلاس‌های علمی، آموزشی، ورزشی و پرورشی) مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان، فردا  پنجشنبه ۷ دیماه تعطیل شد.