داوود فتحعلی بیگی ضمن تایید خبر فوت ابوالفضل مقدر گفت: پس از تحمل سه هفته کما، این هنرمند روز گذشته(سه شنبه) در بیمارستان درگذشت.

وی با بیان اینکه این پیشکسوت حوزه تعزیه ۸۶ سال سن داشت، خاطرنشان کرد: مقدر طی سال ها‌ به ساخت لوازم تعزیه از جمله قبای تعزیه، شمشیر، خنجر، سپر، کلاه خود و تیر و کمان مشغول بود.

ابوالفضل مقدر از کودکی با نقش طفل خوانی با تعزیه آشنا شد و در جوانی شهادت خوانی در این هنر عهده دار شد و بعدها فعالیت خود را با ساخت لوازم تعزیه ادامه داد.