الیوم السابع گزارش داد، خمیس الجهیناوی، وزیر خارجه تونس تاکید کرد، این کشور دارای تمامیت ارضی است و کسی نمی‌تواند آن را مجازات کند.

الجهیناوی افزود، تصمیم کشورها در رای علیه تصمیم آمریکا یک تصمیم مستقل و اصولی است و حمایت از فلسطین مساله‌ای بدیهی و اصولی بوده و به معنی دشمنی با طرف خاصی نیست.

وی با بیان اینکه تونس با آمریکا در ارتباط است، گفت، کشورش میان روابط دوجانبه و مواضع سیاسی که بیانگر موضع و دیدگاه ملت تونس است، تفاوت قائل است و نمی‌تواند از مساله فلسطین چشم‌پوشی کند.

وزارت خارجه تونس درباره داشتن روابط با اسرائیل گفت، هیچ یک از دو طرف مایل به برقراری روابط با یکدیگر نیستند.

این وزارتخانه افزود، تونس پیشتر به منظور پیش‌برد روند صلح با اسرائیل ارتباط داشت، اما از سال ۲۰۰۰ در راستای پایبندی به تصمیم اتحادیه عرب این ارتباط را قطع کرده است.