العهد گزارش داد، اقدامات وحشیانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی این کشور همچنان ادامه دارد.

 

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات، به شهر «جنین» در کرانه باختری یورش بردند.

 

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی درگرفت. 

 

در پی این درگیری شماری از شهروندان فلسطینی به شدت زخمی شدند.