مدیر مسئول روزنامه شرق درباره نقدهای کیهان در طول مذاکرات هسته‌ای گفت: برخی دوستان می‌گفتند که کیهان نباید این کار را انجام دهد، که من هم پاسخ دادم اتفاقا کار خوبی می‌کنند، کیهان اگر این نقد‌ها را انجام ندهد، اینها در آن معاهده‌ای که امضاء می‌کنند [ممکن است] گافی دهند که قابل‌برگشت نباشد.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: کیهان آن روز‌ها [مذاکرات را] بی‌رحمانه نقد می‌کرد؛ برخی دوستان می‌گفتند که نباید این کار را انجام دهد، که من هم پاسخ دادم اتفاقا کار خوبی می‌کنند، کیهان اگر این نقد‌ها را انجام ندهد، اینها در آن معاهده‌ای که امضاء می‌کنند [ممکن است] گافی دهند که قابل برگشت نباشد. وقتی کیهان اینها را نقد می‌کند، آنها آنجا حواسشان هست که کاری انجام ندهند که بعدا نتوانند جواب بدهند.