«اعتراض گسترده بچه مدرسه‌ای‌ها نسبت به از بین رفتن آلودگی و باز شدن مدارس» عنوان کارتون شهاب جعفرنژاد است که در اینستاگرامش منتشرکرده.