محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است رئیسی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری هم اعلام کاندیداتوری کند گفت: این احتمال وجود دارد؛ چراکه او از چهره‌های مورد توجه جریان اصولگراست و ممکن است در مقاطع دیگری هم به او اقبال نشان داده شود.

عطریانفر ادامه داد: البته کسانی که در یک دوره انتخابات توفیق پیدا نمی‌کنند به سختی ممکن است در یک دوره دیگر در یک رقابت شرکت کرده و پیروز شوند. رئیسی، روحانی جوانی است که در یک دوره انتخابات بخت خود را آزمایش کرد؛ هرچند این آزمایش به صورت دوپینگ بود و هزینه زیادی برای او شد تا نامش در چنین جایگاهی مطرح شود.

او افزود: تجربه کاندیداتوری رئیسی، اگر برای اصولگرایان دستاوردی نداشت اما برای خود رئیسی دستاورد ارزشمندی داشت و توانست او را در سطح ملی مطرح کند.

همچنین بنا بر این گزارش، قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح طلب مجلس در واکنش به اظهارات رئیسی گفت: بالاخره هرکس وارد صحنه فعالیت سیاسی می شود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمت خود را در نظر می گیرد. قطعا رئیسی هم این موضوع را مورد توجه قرار داده و حضور او محدود به یک دوره و یک مسئولیت نیست؛ بلکه با آرائی که به دست آورده می تواند در جایی دیگری، این جریان سیاسی را نمایندگی کند.

میرزایی نیکو در پاسخ به این سوال که آیا رئیسی قصد کاندیداتوری دوباره در انتخابات دارد یا خیر گفت: پیش بینی خاصی ندارم اما طبیعت امر این است که او فعالیت سیاسی خود را شاید در جای دیگری ادامه بدهد.