«بِتی بی» (Bettie Bee) گربه یازده روزه‌ای است که به دلیل داشتن دو صورت در فضای مجازی معروف شده است.

«بتی» سه چشم و دو دهان و دو بینی دارد و همراه با دو گربه دیگر در ۱۲ دسامبر جاری متولد شده است.

به گفته کسی که از او مراقبت می‌کند، «بتی» مثل دو گربه دیگر غذا می‌خورد و شیطنت می‌کند و پر از زندگی است و بیمار نیست؛ درواقع من می‌خواستم به او فرصتی دیگر برای زندگی بدهم. "

1450392_255