علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد زلزله‌های اخیر در کشور و عدم مدیریت درست از سوی مسؤولان ذی‌ربط گفت: مجلس مصوب کرد باید ۱۰۰ هزار کانکس آماده باشد تا اگر زلزله‌ای رخ داد در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد. ولی متاسفانه در طول این چندسال توجه کافی به قانون نشده است. در این قانون هم دولت و هم برخی نهادها وظایفی داشتند که باید این وظایف را انجام می دادند.

وی در مورد اینکه چرا مجلس نظارتی بر اجرای این قانون نداشته است افزود: در باب نظارت بر اجرای این قانون کوتاهی شده است و باید پیگیری های لازم را انجام می‌دادیم. البته چون زلزله یک موضوع احتمالی است و در کشور موضوعات نقد بسیاری وجود دارد لذا کمتر توجهات به سمت این احتمالات می رود و کمتر به این موضوعات توجه شده است ولی با حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده است حتما مجلس باید در این زمینه یعنی در استفاده از ابزارهای نظارتی قویتر و جدی تر عمل کند.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: البته مجلس جلساتی را در این زمینه با مقامات مربوط دارد و بنده از طرف هیات رئیسه مسئول شدم که جلساتی را با شهردار تهران،رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس ستاد بحران و احتمالا رئیس شورای شهر تهران داشته باشم و راجع به زلزله تهران بررسی های لازم را داشته باشیم و نتیجه را به هیات رئیسه اعلام کنم .مجلس نیز در حاشیه کارهای خود را برای این موضوع انجام می دهد.