مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین گزارش داد، ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل تصریح کرد که کشور سان مارینو که روز رأی‌گیری نماینده‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشت، موافقت خود را با این قطعنامه اعلام کرده است.

وی اظهار کرد که سان مارینو به نمایندگی فلسطین در سازمان ملل ابلاغ کرده است که به دلیل نقص فنی حاضر به حضور در نشست مجمع نشده بود.

این مسئول فلسطینی خاطرنشان کرد که آمریکا نتوانست جامعه بین‌الملل را برای حمایت از تصمیمش در مورد قدس با خود همراه سازد و در نهایت ۱۲۹ کشور به قطعنامه ارائه شده به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد قدس رأی موافق دادند و آمریکا متحمل شکست بزرگی شد.

ریاض منصور افزود که بسیاری از کشورها هم به خاطر تهدیدات آمریکا و فشارهای سیاسی آن قبل از برگزاری نشست حاضر نشدند رأی بدهند.