صبح امروز نیز دو زمین لرزه با بزرگای ۴.۴ و ۴.۷ ریشتر این منطقه را لرزاند و امتحانات امروز این واحد با اعلام مرکز آزمون دانشگاه پیام نور لغو شد.

برگزاری مجدد امتحانات لغو شده به صورت ریزشی متعاقبا اعلام خواهد شد .