رویترز گزارش داد، تایوان یکی از مسائل مهم برای دولت چین محسوب می‌شود. پکن هرگز استفاده از زور برای تسلط بر این منطقه را رد نکرده است. از دیدگاه پکن، تایوان کشور نیست و یک استان خودمختار است.

لیو جانشوآن، رئیس دفتر سیاست‌گذاری امور تایوان در وزارت امور خارجه چین در روزنامه «Study Times» نوشت، اینکه چین کنترل تایوان را به دست بگیرد، اجتناب‌ناپذیر است. رشد اقتصادی چین به معنای این است که حالا می‌تواند از رشد اقتصادی تایوان فراتر برود و این روند ادامه دارد. این تغییرات اقتصادی و توسعه یافتگی در چین باعث می‌شود تا مردم در تایوان جذب شوند.

وی ادامه داد: تضاد قدرت در دو طرف تنگه تایوان هر روز بیشتر و وسیع‌تر می‌شود و ما در حال دستیابی به مزیتی استراتژیک و غلبه بر تایوان هستیم. شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی برای دستیابی به اتحاد مجددی کامل بیش از گذشته محتمل به نظر می‌رسد. مفاهیم اتحاد مجدد صلح آمیز و "یک کشور، دو سیستم"‌ برای مردم تایوان بیش از پیش جذاب است و نیروهای خارجی قادر به متوقف کردن آن نیستند. اوضاع به نفع چین است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که تایوان می‌گوید، چین درکی از دموکراسی ندارد و تنها مردم تایوان می‌توانند درباره آینده کشورشان تصمیم گیری کنند.

تسای اینگ ون، رئیس جمهوری حامی استقلال تایوان می‌گوید که به دنبال صلح با چین است ما از امنیت و دموکراسی کشورش هم دفاع می‌کند.